Salg & betingelser

Bestilling:
Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og DinCykelmekaniker ApS er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder, at køber accepterer det afgivne tilbud.

GDPR:
DinCykelmekaniker behandler data om personoplysninger, for at yde den bedste service til kunden.
Personoplysningerne der bliver behandlet er:
– Navn
– Adresse
– Telefon nr.
– E-mail

Opbevaringen af oplysningerne accepteres inden man bestiller en tid, enten over bookingsystem eller telefon.
Dette samtykke kan trækkes tilbage hvis det ønskes.
Data om personoplysninger slettes efter 10 år. hvis vedkommende har været inaktiv.

Priser:
Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes, at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende.
Såfremt DinCykelmekaniker accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er i DKK inkl. 25% moms.

Betaling:
Betaling kan ske via bankoverførsel kontakt eller MobilePay.
Når servicen er udført, bliver der sendt en faktura til den oplyste e-mail.
Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

Ved betaling efter forfald tilskrives der et rykkergebyr, jvf. rentelovens § 9b, stk. 1, jf. stk. 2 som udgøre 100 DKK pr. 10. dag.
 Der tilskrives også rykkerrenten som standard er sat til 0,93 % pr. måned.
Hvis der ikke er blevet betalt inden den 3. rykker, vil sagen blive overført til inkassoselskab.

DinCykelmekaniker ApS forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil der er modtaget fuld betaling.

Betaling kan ske på følgende måde:
MobilePay nr. 40 33 38
Bankoverførsel: 6695-1011231493 – Lunar

Er vores tur forgæves:
Du skal være opmærksom på at udfylde de korrekte informationer, så vi kan udføre vores service.
Vi vil altid forsøge at kontakte dig på det oplyste telefonnummer, inden vi betragter en tur som forgæves.
Hvis der ikke brug for servicen, og ikke givet besked til DinCykelmekaniker inden vi ankommer, betragter vi turen som forgæves.
Er vores tur forgæves, bliver du pålagt beløbet for køreturen og 75% af reparationens pris, som er aftalt i ordrebekræftelsen.
Husk derfor, at vi har brug for:

  • At få en beskrivelse af cyklen.
  • At cyklen er ulåst, eller der er adgang til nøgle på et nærmere oplyst sted.
  • At få oplyst cyklens præcise placering på adressen.

Cykelnøgle:
Når cyklen er repareret og afleveret, har DinCykelmekaniker ikke længere ansvar for cykel og nøgle.
Cykelnøglen vil blive smidt i postkassen, medmindre andet er aftalt.

Kørsel:
Ved kørsel i den valgte kommune, kan der forekomme forsinkelse.
Ved forsinkelse på mere end 5 min. vil du altid blive kontaktet, hvis du har skrevet, at du er hjemme, når reparationen skal finde sted.
Du vil blive kontaktet på det oplyste telefonnummer.

Aflysning eller flytning:
Aflysning eller flytning af en aftalt tid skal ske senest 12 timer før, ellers opkræves det fulde beløb for kørslen og 50% af beløbet for reparation/service.

Aflysning via besked på telefonsvarer eller ved forsøg på opkald efter lukketid godtages ikke.

Reklamation:
Reklamation eller anden henvendelse omkring reparationen eller service skal ske inden for 7 dage.

Garanti:
Punkteringsgaranti
– DinCykelmekaniker har en garanti på 7 dage fra et slangeskift er foretaget.
* Henvendelsen om punkteringen på garantien skal ske indenfor 7 dage.
* Aftale af ny tid til slangesskift på garanti, skal være planlagt senest 8 dage efter første slangeskift fandt sted.
* Anbefaler DinCykelmekaniker at dit dæk bør skiftes under slangeskiftet, og dette ikke ønskes, frafalder garantien på slangeskiftet. 

– Ved service eller reparation på cyklen, der er blevet udført, er der 14 dages garanti.
– Ved garanti skal cyklen befinde sig i samme kommune, som ved den første udførte service.
– Hvis cyklen er rykket til en anden kommune, end hvor den første service er udført, vil dette medføre en gebyr på 205 DKK + kørsel på den pågælende kommune.
– DinCykelmekaniker kan desværre ikke overholde garantien, hvis en anden end DinCykelmekaniker har udført noget på den pågældende del, som er defekt igen.
– Ved montering af dele, der ikke er købt hos DinCykelmekaniker, er der ikke nogen garanti hos DinCykelmekaniker.
– DinCykelmekaniker kan desværre ikke stille nogen garanti ved frostsikring. 

Gebyr:
DinCykelmekaniker tager et gebyr på 100 DKK pr. del, hvis nye reservedele eller tilbehør skal monteres, som er købt et andet sted end hos DinCykelmekaniker ApS.

Gavekort & klippekort:
Har du som kunde modtaget eller købt en gavekort, er det gyldigt 3 år fra købsdato.
Gavekort kan ikke benyttes på services der allerede er rabat på. 
Klippekort er ikke fuldt eller delvist refunderbar efter købet.

Tilbud/overslag:
Tilbuddet/overslaget er ikke gældende før det er accepteret.
Hvis et tilbud/overslag modtages på en cykel, er der ingen procentvise grænse for, hvor meget en regningen kan overstige i tilbuddet/overslaget
Tilbuddet er gældende i 60 dage fra det er tilsendt.

Udskift af reservedele:
Ved skift af reservedele vil DinCykelmekaniker ApS altid spørge, hvis beløbet overstiger 150 kr. i alt.

Cykelkøb:

Priser & betaling:
Alle priserne på DinCykelmekaniker.dk er angivet i danske kroner (DKK) inklusive moms.

Betalingen trækkes tidligst på det tidspunkt, hvor varen er afleveret til kunden. Betaler du med brug af internationalt betalingskort fra Visa eller Mastercard, reserveres beløbet med det samme.

Reglerne for dit specifikke kort kan læses hos den kortudbyder man har.

Levering:
Når købet er gennemført på cyklen hos DinCykelmekaniker.dk, ville kunden blive kontaktet indenfor 24 timer og aftalt levering af cyklen.
Når levering og tidspunkt er aftalt, vil cyklen blive leveret personligt og indstillet, så den passer helt korrekt.

Fortrydelsesret:
Som kunde hos DinCykelmekaniker ApS har kunden altid 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesfristen starter først, når kunden har modtaget varen.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal kunden henvende sig til DinCykelmekaniker ApS. 
Fortrydelsesfristen er kun overholdt, hvis kunden henvender sig til DinCykelmekaniker ApS om brug af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Har kunden har taget cyklen i brug, vil DinCykelmekaniker ApS vurdere hvorvidt og i hvilket omfang tilbagebetaling af købesummen skal reduceres som følge heraf.
Der gælder ingen fortrydelsesret for cykler, der er fremstillet efter kundens personligt præg eller tydeligt specifikationer.
Bemærk, at kunden kan ikke gøre brug af fortrydelsesretten ved blot at nægte modtagelsen af varen, uden samtidig at give DinCykelmekaniker ApS tydelig meddelelse om dette.

Gør brug af fortrydelsesretten:
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal kunden meddele DinCykelmekaniker ApS om beslutningen om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring via e-mail eller sms.

DinCykelmekaniker ApS
Cvr nr. 44205769
Egeskovvej 22, 21
3490 Kvistgård
Kontakt@dincykelmekaniker.dk
Tlf. 5019 7070

Følger af fortrydelsesret

Hvis kunden gør brug at af sin fortrydelsesret ved køb af en cykel, vil DinCykelmekaniker ApS selv afhente den pågældende på kundens adresse.

Hvis kunden ikke gør brug af  sin fortrydelsesret for alle varer i en gennemført bestilling, refunderer DinCykelmekaniker ApS ikke leveringsomkostninger. Hvis kunden har taget en returneret cykel eller vare i brug vil den refunderede betaling blive reduceret heraf.

DinCykelmekaniker ApS refunderer kundens betalinger for en returneret cykel uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor DinCykelmekaniker ApS har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde købet.

DinCykelmekaniker ApS gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Kunden pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

DinCykelmekaniker ApS tilbageholder tilbagebetalingen, indtil den pågældende cykel er modtaget retur.

Reklamationsret:

Der ydes reklamationsret på varer købt hos DinCykelmekaniker ApS i overensstemmelse med købeloven, herunder lovens §75a-86 om mangler i forbrugerkøb.

Såfremt kunden modtager en forkert cykel eller en cykel er defekt ved modtagelse beklager vi naturligvis og udbedrer fejlen hurtigst muligt.
DinCykelmekaniker ApS ombytter og fremsender straks en ny cykel til kunden, hvis der er blevet fremsendt en forkert cykel.
 Ved defekt på cyklen vil DinCykelmekaniker ApS udbedre defekten. 

Henvendelse omkring reklamation vedrørende køb af cykel skal ske til:

DinCykelmekaniker ApS
Cvr nr. 44205769
Egeskovvej 22, 21
3490 Kvistgård
Kontakt@dincykelmekaniker.dk
Tlf. 5019 7070

 Købelovens frister for reklamationer er gældende – hvis en kunde reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamation altid være rettidig.

Kunden opfordres til straks ved modtagelsen og inden en vare tages i brug sikre sig, at denne er korrekt og mangelfri, herunder at antal stemmer overens med faktura.

Såfremt der foreligger en mangel ved en cykel, vil denne blive repareret eller ombyttet, eller kunden vil blive tilbudt et afslag i prisen eller pengene tilbage afhængigt af manglen og kundens ønsker. Købelovens mangelsregler finder anvendelse, og kunden har de rettigheder der fremgår af denne.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR:

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

Ordrenummer: _______________________

Bestilt den: ___________________
Modtaget den: ___________________

Forbrugerens navn og efternavn: __________________________________________

Forbrugerens adresse: ____________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Sendes til:
DinCykelmekaniker ApS
Cvr nr. 44205769
Egeskovvej 22, 21
3490 Kvistgård
Kontakt@dincykelmekaniker.dk

Forbehold for ændringer:
DinCykelmekaniker ApS forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne online bestillingsservice. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere